Tuesday, October 28, 2014

Cơ hội nghề nghiệp với DFS

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Với

The World Traveler's Preferred Destination for Luxury Shopping

Giới thiu về DFS:
Là công ty hàng đu trong lĩnh vc hàng min thuế ti các sân bay quc tế và cahànmin thuế ti trung tâm các thành ph ln.

Hot đng ti 11 quc gia trên 3 cu lc vi 9000 nhân viên.

Phc vụ  hơn 200 triu nh khách mi năm.


V t tuyển dụng:
Business Consultant (số lượng 50+)
 t công vic:

 -    Trc ti b phn đư giao nhim v bán hàng

-    Gii thiu sn phm và các chương trình ưu đãi đến khách hàng

-    Đm bo doanh thu đư giao

-    m theo ca (nếu trc ca đêm thì ngày m sau s đư ngh bù)
Địa điểm làm việc:

Nhà ga T2, n bay quốc tế Ni Bài

Thời gian đi làm:
       Tháng 12/2014
 Yêu cầu:
-    Tt nghip cao đng/đạ hc
-    Đam mê kinh doanh
-    K năng giao tiếp và chăm sóc kch hàng tt
-    Giao tiếp tnh tho ít nht 1 trong các ngoi ng sau: Anh, Nht, Hàn, NgaTrungQuc (ưu tiên ng viên biết t 2 ngoi ng tr lên)

Chế độ:

-    Lương cơ bn hp dn (triu  7 triu) + thưng theo doanh thu

-    Chương trình đào to chuyên nghip

-     xe công ty đưa đón đi làm hàng ngày

-    Cơ hi thăng tiến và pt trin ngh nghip

-    Các chế đ kc
 Nộp đơn:
-     ng viên quan tâm gi h sơ bng tiếng Anh và nh v đa ch:giang.nguyen@manpower.com.vn phuong.nguyen@manpower.com.vn

-    Ch nhng h sơ đư chn phng vn mi đư liên lc

-    Hn cui np h sơ: 30 November 2014: 30 November 2014