Thursday, May 2, 2013

Lịch thi CBE tháng 5, 6/2013

Trong tháng 5 và 6/2013 Văn phòng SunwayHANU sẽ tổ chức thi CBE vào các ngày sau: 

Ngày thi
-10 và 27/05/2013      Hạn nộp phí thi   08/05/2013
-14 và 24/06/2013      Hạn nộp phí thi   12/06/2013

Các em điền thông tin cá nhân và nộp lệ phí thi tại văn phòng hoặc chuyển khoản theo thông tin chi tiết trong link dưới đây: 
https://docs.google.com/forms/d/1khWksemtQsGhk9zPsWCrKdRMJN2DiEsan8ygl-U7QM0/viewform