Friday, December 5, 2014

Cơ hội việc làm tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)


   Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam . Cùng với sự hợp tác của cổ đông chiến lược – Commonwealth Bank of Australia (CBA), VIB đang có sự chuyển mình mạnh mẽ để vươn lên top những ngân hàng bán lẻ hàng đầu trên thị trường. VIB hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí trong bảng dưới đây:
Mô tả công việc các vị trí, ứng viên click và đường link của từng vị trí hoặc truy cập vào trang web VIB https://careers.vib.com.vn/ , mục Cơ hội nghề nghiệp.
Để ứng tuyển: vui lòng gửi CV trực tiếp vào địa chỉ email: thuy.hgl@vib.com.vn

STT
Tên công việc
Địa điểm
Apply Now
1
Hà Nội
2
Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Huế, Hải Dương
3
Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Huế, Hải Dương
4
Hà Nội
5
Hà Nội, Hải Phòng
6
Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng
7
Hà Nội
8
Hà Nội
9
Hà Nội
10
Risk Analyst - Credit Risk Solutions - Risk Division

Hà Nội
11
Hà Nội
12
Hà Nội
13
Hà Nội
14
Hà Nội
15
Hà Nội
16
Hà Nội
17
Hà Nội
18
Hà Nội, Quảng Ninh
19
Hà Nội
20
Hà Nội