Thursday, December 6, 2012

HỌC THỬ MIỄN PHÍ CFA TẠI SUNWAY-HANU


HỌC THỬ MIỄN PHÍ CFA

Thời gian: 17h00 - 18h30
Các ngày: 10/12 & 21/12
Hạn đăng ký: 24h trước ngày học thử

Thời gianMôn học Giảng viên
Thứ 2 ngày 10/12/2012 Corporate Finance Cô Lê Thanh Bình
Thứ 6 ngày 21/12/2012 Economics Thầy Lương Minh Hoàng
Lưu ý: Lớp học thử sẽ mở với điều kiện số lượng học viên đăng ký trên 20 bạn/lớp


LlÊN HỆ
Văn phòng SunwayHANU
Địa chỉ: Phòng 201, nhà B, trường Đại học Hà Nội
Điện thoại: 04 3554  4243