Thursday, January 24, 2013

[Thảo luận]- Nên dùng CFA Curriculum loại nào?

Chào các  bạn học viên và các bạn quan tâm tới SunwayHANU. Những ngày vừa qua có khá nhiều bạn tới văn phòng SunwayHANU để đăng kí thi CFA Level I kì thi tháng 6-2013. Mọi công việc đăng kí đều diễn ra suôn sẻ, duy chỉ có việc lựa chọn đăng kí loại Curriculum nào là khiến các bạn phân vân và đắn đo nhất.
SunwayHANU cũng đã dùng các kinh nghiệm của mình để tư vấn cho các bạn loaị Curriculum phù hợp, nhưng vẫn muốn nhận được sự chia sẻ của các bạn học viên khi sử dụng các loại E-book Print Curriculum. Tiện lợi cuả mỗi loại ra sao, lợi ích của mỗi loại Curriculum là gì... đều là những kinh nghiệm quý báu cho các học viên CFA sau này.
Chúng ta cùng bắt đầu nào ^^