Thursday, October 10, 2013

KHAI GIẢNG LỚP CFA LEVEL 1 CHO KÌ THI JUN 2014

Dưới đây là học phí và chính sách ưu đãi học phí của chương trình học CFA Level I, dự kiến khai giảng tháng 01/2014.
  • Thời lượng: 63 giờ Lecture + 56 giờ Tutorial + 14 giờ Progress Test + 7 giờ Mock Exam = 140 giờ
  • Giảng viên: Việt Nam và nước ngoài
  • Thời gian học:
   -Thứ Bảy + Chủ Nhật (8h30 - 12h00 , 13h00 - 14h30); hoặc
   -Tối ngày trong tuần (18h00 - 21h00)


* Các ưu đãi:
- Học viên là sinh viên:  giảm VND 1,000,000
- Đăng ký theo nhóm 3 người: giảm VND 1,000,000/người
- Tặng bình nước uống SunwayHANU năng động

Hãy tham gia khóa học CFA Level I tại Sunway-HANU để có cơ hội thực tập tại các công ty tài chính tại Singapore!** Thông tin về Lệ phí thi khi đăng ký thi tại Học viện CFA (CFA Institute) có thể tìm thấy tại website chính thức của Hiệp hội CFA: http://www.cfainstitute.org/programs/cfaprogram/register/Pages/fee_schedule.aspx