Thursday, October 10, 2013

TỔNG HỢP BIG4 INTERNSHIP PROGRAM 2014 ( KPMG, Deloitte, PwC, EY)

Hết tháng 9, hạn nộp đơn xin thực tập tại các doanh nghiệp lớn cũng gần đến rồi. 
Các bạn chú ý nhé!

1. KPMG
Deadline for submission: from 20 August to 15 October 2013
Xem thêm: http://www.kpmg.com/vn/en/careers/internship/pages/default.aspx

2. Deloitte
Deadline for submission: from 9th September 2013 to 18 th October 2013Xem thêm: https://mycareer.deloitte.com/vn/en/students/interns

3. PwC
Deadline for submission: Before 15th October 2013
Xem thêm: http://www.pwc.com/vn/en/careers/internship-programme-2014.jhtml

4. EY
Deadline for submission: 16 September 2013 to 18 October 2013
Apply: http://www.ey.com/GL/en/Careers
Các bạn vào link trên rồi Job Search, sau đó chọn Location: Vietnam.

Ngoài ra còn có các công ty sau:

5. Grand Thornton
Hiện tại thì mình vào website không thấy ghi rõ ngày tháng để nộp đơn. Các bạn muốn vào Grand Thornton để thực tập thì nên nộp đơn trong 10 ngày tới nhé ^^

Xem thêm: http://www.gt.com.vn/careers/vacancies

6. Mazars
Deadline for submission: 13th August to 31st October
Xem thêm: 
http://www.mazars.vn/Home/Join-our-teams/Job-offers/AUDIT-INTERNSHIP-PROGRAM-Hanoi-Office