Tuesday, August 5, 2014

Thông tin thay đổi cấu trúc đề thi từ kỳ thi tháng 12/2014

Theo thông báo từ ACCA UK, kể từ kỳ thi tháng 12/2014, ACCA sẽ có những thay đổi về cấu trúc đề thi và theo đó tài liệu học ACCA cũng thay đổi. 
 
Việc này sẽ có những thuận lợi cũng như thách thức mới, đòi hỏi các học viên phải cập nhật lại phương pháp học tập và cách thức làm bài để thành cộng vượt qua các kỳ thi. 
 
Nhằm giúp các bạn nắm rõ hơn các thay đổi này, SunwayHANU xin gửi đến các bạn các thông tin cập nhật những thay đổi về cấu trúc thi, đề thi mẫu và xu hướng thay đổi các kỳ thi ACCA trong tương lai.
1. Tóm tắt các thay đổi trong cấu trúc đề thi ACCA từ tháng 12/2014:

Giải thích thuật ngữ:
Câu hỏi trắc nghiệm (MCQ = multiple choice question): Thí sinh phải chọn ra đáp án đúng từ 2, 3 hoặc 4 lựa chọn.
  • Câu hỏi objective (OT = objective test question): Câu hỏi ngắn với câu trả lời ngắn như: trắc nghiệm, chọn nhiều đáp án phù hợp và điền số.
  • Câu hỏi multiple task (MTQ = multi-task question): Câu hỏi bao gồm một loạt câu hỏi nhỏ đòi hỏi thí sinh phải hoàn tất liên quan đến một hay nhiều tình huống. Những câu hỏi nhỏ này có thể bao gồm nhiều dạng như trắc nhiệm (multiple choice), chọn nhiều đáp án phù hợp (multiple response), nối kết quả phù hợp (multiple response matching), điền số (number entry), xác định vị trí (hotspots) và điền vào chỗ trống.
Chi tiết về các quy định này, các bạn có thể tham khảo tại website ACCA:
3. Đề thi mẫu ACCA theo cấu trúc đề thi mới:
Môn F4
English: Xem chi tiết 
Singapore: Xem chi tiết 
 
Môn F5: Xem chi tiết
 
Môn F7: Xem chi tiết
 
Môn F8: Xem chi tiết
 
Môn F9: Xem chi tiết
4. Xu hướng thay đổi các kỳ thi ACCA trong thời gian tới:
  • Dự kiến vào khoảng tháng 9/2015 hoặc tháng 3/2016, ACCA sẽ tăng thêm 2 kỳ thi môn viết ACCA mỗi năm. Điều đó có nghĩa là mỗi năm các học viên ACCA sẽ có 4 kỳ thi để lựa chọn với các môn từ F5 – P7 được tổ chức vào đầu tháng 3, 6, 9 và 12 (thay vì chỉ có tháng 6 và tháng 12 như hiện nay).
  • ACCA đang xem xét việc tổ chức thi các môn ACCA F5 – F9 sang dạng thi trên máy tính (CBE – Computer Based Exam) bắt đầu từ khoảng cuối năm 2016.
  • Ngoài ra, trong tương lai xa hơn, ACCA cũng có thể sẽ áp dụng hình thức thi trên máy tính CBE cho các môn thi cao hơn như P1 – P7.
Hi vọng những thông tin trên đây có thể giúp ích cho các bạn học viên trong quá trình học tập để vượt qua các kỳ thi thành công.