Tuesday, February 5, 2013

[Thảo luận chung]- Học ACCA/ FIA có cần theo đúng thứ tự môn không?

Như tiêu đề của post các bạn cũng đã thấy nội dung thảo luận của tuần này. Liệu chúng ta có thể học các môn của ACCA hoặc FIA theo bất kì thứ tự nào được không? Và nếu được thì có nên học kiểu bất trật tự thế không? Các bạn cho SunwayHANU lời giải đáp nhé!