Wednesday, April 3, 2013

[Câu hỏi]- Quy trình đặt và nhận bộ Printed Curriculum trong CFA

Đăng kí thi CFA bạn sẽ có lựa chọn mua bộ Curriculum dạng bản soft hoặc Printed.
Bản soft sẽ được gửi về trong vòng vài giờ  thông qua email đăng kí vs CFA. Vậy còn bản Printed Curriculum sẽ được gửi về như thế nào, mất bao nhiêu thời gian và thủ tục để nhận sách là như thế nào, các bạn học viên đã từng đăng kí thi CFA có thể chia sẻ cùng với SunwayHANU không?