Monday, April 15, 2013

Kỳ thi CBE tháng 4/2013


Văn phòng SunwayHANU thông báo về kỳ thi CBE  tháng 04/2013
Ngày thi/Exam date
Thời gian/ Time
Phòng thi/Venue
22/04/2013
8h30 – 10h30
412A
22/04/2013
13h30 – 15h30
412A
.
Những bạn có nhu cầu dự thi vui lòng điền thông tin vào mẫu đăng ký ở dưới đây và làm theo hướng dẫn về cách chuyển lệ phí thi cho văn phòng. Hạn cuối để nhận đăng ký thi là 16h00 thứ 5 ngày 18/04/2013.