Wednesday, March 13, 2013

[Câu hỏi]- Điểu kiện đầu vào của CFA?

Cùng với câu hỏi về điều kiện đầu vào của FIA, tuần này mời các bạn trả lời cho SunwayHANU câu hỏi về " Điều kiện đầu vào của CFA là gì? " các bạn nhé!


Nếu còn bất cứ câu hỏi nào, mời các bạn liên hệ với SunwayHANU theo địa chỉ:
sunway.hanu@gmail.com
hoặc post trực tiếp trên mục Hỏi- Đáp trên website: 
http://sunway.hanu.vn/index.php/chia-se-1/hoi-dap.