Monday, March 11, 2013

[Câu hỏi]- Điều kiện đầu vào của FIA?

Câu hỏi tuần này SunwayHANU đó là " Điều kiện đầu vào của chương trình FIA là gì?" 
Rất đơn giản phải không các bạn!
Các bạn hãy cho SunwayHANU biết nhé!

Nếu còn bất cứ câu hỏi nào, mời các bạn liên hệ với SunwayHANU theo địa chỉ:
sunway.hanu@gmail.com
hoặc post trực tiếp trên mục Hỏi- Đáp trên website: 
http://sunway.hanu.vn/index.php/chia-se-1/hoi-dap
các bạn nhé!